Podrobnosti záznamu

Název
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Hanžl, Petr Orel, Petr Mixa
Další názvy
    Preliminary comparison of meso- and microstructures in the southern part of the Vrbno Group and the crystalline basement of the Oskava Block, the Jeseníky Mts.
Autor
    Hanžl, Pavel
    Mixa, Petr
    Orel, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 1
Strany
    s. 32-34
Rok
    1994
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Předmětová skupina
    devon
    fundament
    kvarcit
    mikrotektonika
    příkrov
    silesikum
    vrása
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Oskava
    Šumperk
Klíčové slovo
    14-41
    Basementu
    části
    Jižní
    Kry
    Krystalického
    Mezo-
    Mikrostruktur
    Orientační
    Oskavské
    Paleozoika
    Skupiny
    Srovnání
    Šumperk
    Vrbenské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012