Podrobnosti záznamu

Název
    Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř
Další názvy
    Orientation of the principal paleostress axes in the southern parts of the Pálava region
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 29-31
Rok
    2001
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    bradlo
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura-svrchní
    křída
    napětí
    orientace
    tektonika extenzní
    tektonika kompresní
    vápenec
    vrásnění alpinské
    zlom
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav)
Klíčové slovo
    34-14
    části
    Hlavních
    Jižní
    Mikulov
    Orientace
    Os
    Pálavy
    Paleonapětí
Abstrakt (anglicky)
   The stress analyses based on the study of the fault geometry investigation were carried out at six sites of the Ernstbrunn limestones in the southern part of the Pálava region. The paleostress fields with maximum compression orientated from NW-SE to NNW-SSE and maximum extension orientated from NE-SW to ENE-WSW were computed at all sites. At the site Svatý kopeček (site 4) the other field was found. In the case of this field, the maximum compression is orientated NE-SW and the maximum extensions is orientated NW-SE.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012