Podrobnosti záznamu

Název
    Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty)
Další názvy
    Transversal faults' orientation in the Pavlov Hills on southern Moravia (Western Carpathians)
Autor
    Melichar, Rostislav
    Poul, Ivan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 16, č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Outer Western Carpathians, tectonics, limestone, fault, anticline
Klíčové slovo
    Jižní
    Karpaty
    Moravě
    Orientace
    Pavlovských
    Příčných
    Vrchách
    Západní
    Zlomů
Abstrakt (česky)
   Struktura Pavlovských vrchů je formována vrásněním a zlomy společně s akrečním klínem Vnějších Západních Karpat v mladší fázi alpinského vrásnění. Studované území bylo podrobeno detailnímu geologickému mapování včetně sběru kompasových dat. Ve výchozech bylo zjištěno několik antiklinál, které se uklánějí k SV. Tyto antiklinály původně tvořily dvě průběžné (paralelní) linie, které byly porušeny příčnými zlomy (SZ-JV kolmo na osy). Díky levostranným pohybům po těchto zlomech došlo k reorientaci původní stavby do en echelon kulisovitého pořádání ve směru S-J.
Abstrakt (anglicky)
   Transversal faults' orientation in the Pavlov Hills on southern Moravia (Western Carpathians)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014