Podrobnosti záznamu

Název
    Orientations of paleostresses in the Jurassic limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia)
Údaj o odpovědnosti
    Josef Havíř, Zdeněk Stráník
Autor
    Havíř, Josef, 1970-
    Stráník, Zdeněk, 1931-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 54, no. 6
Strany
    p. 409-416
Rok
    2003
Poznámky
    10 obr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Klasifikační znak
    551.2
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza statistická
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geometrie
    jura-svrchní
    křída
    rotace
    sedimenty karbonátové
    tektonika extenzní
    tektonika kompresní
    tektonika šupinová
    terciér
    tlak orientovaný
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    vrásnění alpinské
    zlom
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Klentnice (Břeclav, Mikulov)
    Mikulov (Břeclav, Mikulov)
    Pavlov (Břeclav, Mikulov)
Klíčové slovo
    Carpathian
    Flysch
    Front
    Hills
    Jurassic
    Limestones
    Moravia
    Nappes
    Orientations
    Paleostresses
    Pavlov
    South
    West
Abstrakt (anglicky)
   The paleostress analysis was applied at 16 sites in the Mesozoic limestones, which are tectonically incorporated into the Cretaceous and the Paleogene strata on the front of the West Carpathian flysch nappes (South Moravia, Czech Republic). 25 solutions were obtained. These solutions can be divided into two groups. The first group represents the paleostress field with predominantly NW-SE compression and NE-SW extension connected with the Early Neogene movements of the Ždánice Nappe. The azimuth of eigenvector of acceptable delta1 axes varies from 97° up to 167°. This variability can be explained by rotation of individual tectonic slices of the Ždánice Nappe during the movement of this nappe. The different tectonic scales probably rotated in different directions (anticlockwise rotation in the case of some scales, clockwise rotation in the case of others). The second group of solutions represents the paleostress field with NE-SW compression and NW-SE extension
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012