Podrobnosti záznamu

Název
    Origin, evolution and classification of the new superorder Nepiomorphia (Mollusca, Bivalvia, Lower Paleozoic)
Další názvy
    Vznik, vývoj a klasifikace nového nadřádu Nepiomorphia (Mollusca, Bivalvia, spodní paleozoikum)
Autor
    Kříž, Jiří
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Palaeontology
Svazek/č.
    Roč. 50, č. 6
Strany
    27
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Bivalvia, Nepiomorphia, new superorder, origin, evolution, classification, Lower Palaeozoic
Klíčové slovo
    Bivalvia
    Classification
    Evolution
    Lower
    Mollusca
    Nepiomorphia
    New
    Origin
    Paleozoic
    Superorder
Abstrakt (česky)
   Vznik, vývoj a klasifikace nového nadřádu Nepiomorphia (Kollusca, Bivalvia) byly popsány ze spodního paleozoika. Nadřád vznikl na počátku siluru v biofacii hlavonožcových vápenců v peri-Gondwaně a vymřel pravděpodobně během ranného karbonu. Zahrnuje dva řády: Praecardioida Newell, 1965 a Antipleuroida new. ordo.
Abstrakt (anglicky)
   Origin, evolution and classification of the new superorder Nepiomorphia (Mollusca, Bivalvia) was desribed from the Lower Palaeozoic. It originated in early Silurian in the cephalopod limestone biofacies in the peri-Gondwana and became extinct probably during the early Carboniferous. It contains two orders: Praecardioida Newell, 1965 and Antipleuroida new. ordo.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014