Podrobnosti záznamu

Název
    Origin and evolution of metagranites from Svratka crystalline complex
Další názvy
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika