Podrobnosti záznamu

Název
    Origin and evolution of ultrapotassic plutonic rocks (Durbachite series, Třebíč massif, Czech Republic): An experimental approach
Autor
    Almeev, R.
    Holtz, F.
    Parat, F.
    René, Miloš
Konference
    Annual V.M. Goldschmidt Conference 2007 (17. : 20.08.2007-24.08.2007 : Cologne, Německo)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geochimica et Cosmochimica Acta
Svazek/č.
    Roč. 71, 15 Sup. 1
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Vznik a vývoj extrémně draselných plutonických hornin (durbachitová suita, třebíčský masív, Česká republika): experimentální přístup
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    durbachite
    magmatic fractionation
Klíčové slovo
    Approach
    Czech
    Durbachite
    Evolution
    Experimental
    Massif
    Origin
    Plutonic
    Republic
    Rocks
    Series
    Třebíč
    Ultrapotassic
Abstrakt (česky)
   Durbachity jsou porfyrické plutonity obsahující vyrostlice K-živce, biotit, plagioklas, amfibol, augit a ortopyroxen. Durbachitová série představuje draslíkem a hořčíkem bohaté magmatity. V průběhu krystalizačních experimentů při tlaku 200 MPa a teplotě 900-1100°C vznikl pouze Mg- a Ti-bohatý biotit a augit. Výsledky experimentů ukazují, že přírodní podmínky vzniku durbachitů se tlakem a aktivitou fluid odlišují od zvolených experimentálních podmínek, a nebo mafický vzorek svým složením neodpovídá mafickému koncovému členu durbachitové suity.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012