Podrobnosti záznamu

Název
    Origin of the Jurassic quartz geodes from the Moravian Karst: fluid inclusion and stable isotope study
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Dolníček, David Buriánek
Další názvy
    Vznik jurských křemenných geod z Moravského krasu: studium fluidních inkluzí a stabilních izotopů
Autor
    Buriánek, David
    Dolníček, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 37
Strany
    p. 7-11
Rok
    2001
Poznámky
    3 obr., 1 tab., 21 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Předmětová skupina
    diageneze
    geoda
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    jura
    jura Českého masivu
    krystalochemie
    křemen
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    Fluid
    Geodes
    Inclusion
    Isotope
    Jurassic
    Karst
    Moravian
    Origin
    Quartz
    Stable
    Study
Abstrakt (anglicky)
   Fluid inclusions and C, O and S stable isotopes were investigated in the Jurassic quartz geodes from Moravian Karst. Primary and pseudosecondary fluid inclusions are mostly aqueous (L), in some cases with small amount of solid phases (L+S) with the same nature as inclusions of anhydrite and barite widely occuring in host quartz. Cryometric measurements provided TE around -1 °C and TM of ice between 0.0 and -0.9 °C suggesting very low salinity between 0 and 1.6 wt. % NaCl eq. Analysis of fluid inclusion leachate indicates Ca-oversaturation with respect to CaSO4.delta34S of sulphate inclusions enclosed in quartz is +16,5 %o CDT, calculated fluid delta13C-6%o PDB and fluid delta18O around 0 %o SMOW. We suppose that geodes were formed by direct crystallization in open cavities from low-temperature, low saline solurions mainly of meteoric origin, probably at higher redox potential. Source of geode-forming components was host Jurassic limestone.
   Such conditions correspond to the idea of geode formation during early diagenesis of the Jurassic limestones (Bosák 1978). e disagree with opinion of Losos et al. (2000) about metasomatic replacement of sulphate nodules by quartz
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012