Podrobnosti záznamu

Název
    Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
Další názvy
    Zaječí gravel pit (CEMEX) - osteological finds
Autor
    Havlíček, Pavel
    Kadlec, František
    Nývltová Fišáková, Miriam
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
     flood plain,Osteology fluviatile sedimente, Dyje bagroviště
Klíčové slovo
    CEMEX
    Nálezy
    Osteologické
    štěrkovně
    Zaječí
Abstrakt (česky)
   V nivě Dyje jsme našli a určili kosti holocenních a pleistocenních obratlovců pocházející asi z blízkého okolí.
Abstrakt (anglicky)
   Zaječí gravel pit (CEMEX) - osteological finds
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014