Podrobnosti záznamu

Název
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
Údaj o odpovědnosti
    Martina Zelinková
Další názvy
    Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave
Autor
    Zelinková, Martina
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 147-157
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 2 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    Artiodactyla
    jeskyně
    kosti
    krasová výplň
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    paleoekologie
    pleistocén-svrchní
    prehistorie
    Proboscidea
    zuby
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Sloup (Blansko)
Klíčové slovo
    Jeskyně
    Kůlny
    Materiál
    Osteologický
    Prostor
    Vnitřních
Abstrakt (anglicky)
   An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between of palaeoecological analysis of thiis material from the area iin front of the cave and from the area inside the cave are discussed in the present paper
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012