Podrobnosti záznamu

Název
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo.
Autor
    Nývltová Fišáková, Miriam
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
Výraz tezauru
    doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. Palaoeanthropology, functional anatomy, evolution
Klíčové slovo
    Analysis
    Autopodia
    Evolution
    Functional
    Genus
    Homo
    Osteometrical
Abstrakt (anglicky)
   Osteometrical and functional analysis of autopodium by the genus Homo
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012