Podrobnosti záznamu

Název
    Ovádovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
Další názvy
    Tabanidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant Region
Autor
    Ježek, Jan
    Preisler, Jiří
    Vonička, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy
Svazek/č.
    Roč. 2008, č. 26
Strany
    14
Rok
    2008
Výraz tezauru
    Bohemia
    Czech Republic
    Diptera
    distribution
    faunistics
    Tabanidae
Klíčové slovo
    Diptera
    Frýdlantska
    Hor
    Jizerských
    Ovádovití
Abstrakt (česky)
   V Jizerských horách a na Frýdlantsku se podařilo zaznamenat během několikaletého výzkumu celkem 5 rodů a 26 druhů ovádovitých z 52 lokalit (včetně 13 dílčích biotopů). Uvedeny jsou údaje o rozšíření, ekologii a bionomii všech zjištěných druhů.
Abstrakt (anglicky)
   Altogether 5 genera and 26 species of horse flies are recorded from 52 localities (incl. 13 additional biotopes) in the Jizerské hory Mts. and adjacent area Frýdlantsko. Distribution, ecological and bionomical aspects of all species are mentioned.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012