Podrobnosti záznamu

Název
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Hrádek
Další názvy
    Oval horst morphostructures in the Svratka Dome of the Moravicum in the Tišnov area
Autor
    Hrádek, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 13-16
Rok
    1999
Poznámky
    1 obr., 12 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    hrásť
    inverze reliéfu
    krystalinikum
    křída-svrchní
    miocén
    moravikum
    morfogeneze
    morfostruktura
    neotektonika
    tektonika zlomová
    vrásnění alpinské
    zvětrávání
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Deblín (Brno-venkov)
    Lomnice (Blansko)
    Tišnov (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-14
    24-32
    Boskovice
    Brno
    Hrásťové
    Klenbě
    Moravika
    Morfostruktury
    Oválné
    Svratecké
    Tišnovsku
Abstrakt (anglicky)
   In the Svratka Dome at the close neighbourhood of Tišnov two oval horst structures have been analysed by method of morphostructural analysis. They consists from oval-like arranged flat ridges on periphery, in centre tectonically collapsed and at circumference bound by fault scarps or fault-line valley. Cretaceous deposits in inner or outer grabens indicate pre-Cretaceous planation and Miocene sediments post-Lower Miocene normal faulting in stress field of Carpathian orogen and Bohemian Massif collision. Analysed morphostructures originated as pre-Devonian volcano-magmatic centres before the period of Variscan overthrusting of Moravian nappes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012