Podrobnosti záznamu

Název
    Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu
Autor
    Buben, Jiří
    Rudajev, Vladimír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Montana. Rada A, B
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 1
Strany
    s. 83-92
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: IBS3046201, GA AV ČR
    Projekt: KSK3012103, GA AV ČR
    Překlad názvu: Verification the attenuation relations for seismic waves in the Bohemian Massif
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    acceleration attenuation
    seismic hazard
    seismic profile
Klíčové slovo
    Českém
    Masivu
    Ověření
    Seismické
    útlumových
    Vlny
    Vztahů
Abstrakt (česky)
   Ověření možnosti aplikace zahraničních formulí pro útlum zrychlení seismických vln v Českém masivu vyžaduje autentické záznamy zemětřesení v lokalitách České republiky. Od roku 2003 byl dočasně vybudován seismický profil ve směru NS (Šonov - Znojmo) sestávající ze čtyř stanic.
Abstrakt (anglicky)
   Verification the applicability of abroad furmulae for acceleration attenuation must be based on authentic accelerograms of earthquake events recorded in the region of localities in the Czech Republic. Since 2003, four temporality seismic stations are taken in operation in the NS profile Šonov - Znojmo towns.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012