Podrobnosti záznamu

Název
    Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody
Autor
    Ščučka, Jiří
    Vaculíková, Lenka
Konference
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005/10. : 03.02.2005-04.02.2005 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře
Strany
    s. 103-108
Poznámky
    Projekt: IBS3086351, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Confirmation of presence of chemical grouts in grouted rocks - proving methods
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    chemical grouts
    grouted rocks
Klíčové slovo
    Důkazní
    Horninách
    Injektážního
    Injektovaných
    Média
    Metody
    Ověření
    Přítomnosti
Abstrakt (česky)
   Častým požadavkem při laboratorních analýzách geokompozitních materiálů řady polyuretanová pryskyřice - hornina (zemina) nebo polyuretanová pryskyřice - stavební hmota bývá ověření přítomnosti chemického injektážního média v pórovém systému jemnozrnných zemin nebo v jemných trhlinách injektovaných skalních hornin a stavebních konstrukcí. Pro tento účel lze použít- optické fluorescenční mikroskopie spojené se zpracováním digitálního obrazu, -infračervené spektroskopie práškového vzorku. Uvedené techniky a zejména jejich kombinace představují účinnou důkazní metodu pro potvrzení přítomnosti injektážní hmoty v injektovaných horninách.
Abstrakt (anglicky)
   The confirmation of a presence of chemical grouts in the pore system of fine-grained soils or in the fine cracks of grouted rocks and engineering constructions is a common requirement in the laboratory analyses of geocomposite material (polyurethane resin+rock/soil, polyurethane resin+building material). The combination of two analytical methods can be used for the reliable detection of the injection medium in the grouted rock environment: optical fluorescence microscopy+digital image processing, - Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy of the powdered rock/soil sample.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012