Podrobnosti záznamu

Název
    Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech
Autor
    Kalenda, P.
    Skalský, Lumír
Konference
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost (03.04.2001-04.04.2001 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost
Strany
    s. 128-137
Poznámky
    Překlad názvu: Verification of the influence of tidal forces on seismicity in the West Bohemia
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    seismicity
    tidal forces
    West Bohemia
Klíčové slovo
    Čech
    Ověřování
    Seismicitu
    Sil
    Slapových
    Vlivu
    Západních
Abstrakt (česky)
   Prvním krokem k ověření platnosti teorie LURR na předpovídání velkých seismických jevů je ověření vlivu slapových sil na seismickou aktivitu. Teorie LURR je založena na vlivu slapových sil na zlomy. Horninový masív za normálních podmínek nevykazuje rozdíl mezi seismickou činnosti v přitížené a odlehčené fázi slapového cyklu.
Abstrakt (anglicky)
   The first step of the verification LURR theory for prediction of main seismic events is verification of influence of tidal forces on the seismic activity. The LURR theory is based on influence of tidal forces on the faults. The massive in normal conditions does not show the difference between the seismic activity in the load and unload phase of the tidal variations.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013