Podrobnosti záznamu

Název
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W. Portugal)
Autor
    Chaminé, H.
    Fonseca, P. E.
    Machado, G.
    Tavares Rocha, F.
    Vavrdová, Milada
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Nationalis Pragae
Svazek/č.
    Roč. 64, 2-4
Strany
    s. 109-113
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Přehled stratigrafie a předběžné kvantitativně biostratigrafické výsledky dvonu jednotky Albergaria-Velha (zóna Ossa Morena, západní Portugalsko)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Devonian
    Gondwana
    Laurussia
    Ossa Morena
Klíčové slovo
    Albergaria-a-Velha
    Biogeographical
    Devonian
    Initial
    Ossa-Morena
    Overview
    Portugal
    Quantitative
    Results
    Stratigraphy
    Unit
    Zone
Abstrakt (česky)
   Jednotka Albergaria - a -Velha je jednou z tektonostratigrafických jednotek podél metamorfního pruhu Porto-Tomar na západě Portugalska. Metamorfní postižení nedovoluje přímé určení facií, ale palynologie a vzácně zachované sekvence ukazují na devoské a raně karbonské turbidity a deltu. Diversifikované asociace akrtiarch dovolují určit biogeografickou příslušnost k Laurusii, na rozdíl od jižního Portugalska.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012