Podrobnosti záznamu

Název
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
Autor
    Breiter, K.
    Pudilová, M.
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 2
Strany
    s. 139-143
Rok
    2005
Poznámky
    Překlad názvu: Izotopové složení kyslíku vysoce frakcionovaného granitu Podlesí, Krušné Hory, Česká republika
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    granite
    né hory/Erzgebirge Mts.
    oxygen isotopes
Klíčové slovo
    Czech
    Fractionated
    Granite
    Highly
    Hory
    Isotope
    Krušné
    Mts
    Oxygen
    Podlesí
    Republic
    Study
    System
Abstrakt (česky)
   Extrémně frakcionovaný granit bohatý Li, P, F a obsahující Sn, W, Nb a Ta vystupující ve formě menšího pně v západní části Krušných hor nedaleko obce Potůčky, byl studován s použitím izotopové geochemie kyslíku v křemeni a silikátech. Celkem bylo z 13 horninových vzorků analyzováno 39 monominerálních frakcí (hodnoty d18O: křemen 9,2 až 11,6 >; živec 7,1 až 10,6 >; slída složení protolithionitu a cinwalditu 5,8 až 8,6 >). Vztahy hodnot d18O mezi minerály naznačují vliv hydrotermálních procesů v subsolidu, které ovlivnily zejména živce. Izotopové vztahy jsou výsledkem aktivity fluid s vysokou hodnotou d18O, podstatný vliv roztoků s nízkou hodnotou d18O nebyl zjištěn. Data d18O celých hornin, vypočtená z dat minerálů a z modálního složení hornin, jsou vysoká (mezi 9,5 a 10,5 > SMOW). Naznačují, že vliv hydrotermálních roztoků nebyl velký a že horniny jsou krustálního původu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012