Podrobnosti záznamu

Název
    Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic
Další názvy
    Izotopy kyslíku ve vysoce frakcionovaném granitovém systému Podlesí v Krušných horách, Česká republika
Autor
    Breiter, Karel
    Pudilová, Marta
    Žák, Karel
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin of Geosciences
Svazek/č.
    Roč. 80, č. 2
Strany
    5
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Krušné hory/Erzgebirge Mts., granite, oxygen isotopes, isotope thermometry
Klíčové slovo
    Czech
    Fractionated
    Granite
    Highly
    Hory
    Isotope
    Krušné
    Mts
    Oxygen
    Podlesí
    Republic
    Study
    System
Abstrakt (česky)
   Z 13 vzorků granitu z lokality Podlesí bylo vyseparováno 39 monominerálních vzorků, v nicž bylo stanoveno izotopické složení kyslíku. Křemen má složení d18O mezi 9.2 a 11.6 ? , živce d18O mezi 7.1 a 10.6 ? , a slída (protolithionit, zinnwaldit) d18O mezi 5.8 and 8.6 ? (SMOW). Poměr d18O mezi minerály indikuje vliv hydrotermálních procesů v subsolidu, které ovlivnily zejména živce. Fluida měla vysoké d18O složení, indikující převahu magmatické vody.
Abstrakt (anglicky)
   Extremely fractionated, Li-, P- and F-rich granite stock cropping out near Podlesí east of Potůčky, western Krušné hory/Erzgebirge Mts., was studied using oxygen isotope geochemistry of quartz and rock-forming silicate minerals. From 13 rock samples together 39 monomineral samples were analyzed with obtained quartz d18O data between 9.2 and 11.6 ?, feldspar d18O data between 7.1 and 10.6 ?, and mica (protolithionite, zinnwaldite) d18O data between 5.8 and 8.6 ? (SMOW). The d18O relationships among minerals indicate influence of hydrothermal processes in subsolidus, which affected especially feldspars. Oxygen isotope systematics of the studied rocks is a result of activity of high-d18O fluids, no massive involvement of low-d18O fluids was observed. Whole-rock d18O data, estimated based on mineral d18O data and modal composition, lie for the rock samples which show limited effect of hydrothermal activity in the range between 9.5 and 10.5 ? SMOW, pointing to crustal origin of the Podlesí
   granite.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014