Podrobnosti záznamu

Název
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
Údaj o odpovědnosti
    Bohumil Kučera
Autor
    Kučera, Bohumil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Památky a příroda
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 5
Strany
    s. 308-313
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Památ. a Přír.
Předmětová skupina
    mapa geologická
    ochrana přírody
    organizace geologie
    výzkum
    životní prostředí
Geografické jméno
    USA
Klíčové slovo
    Ministerstvu
    Péče
    Prostředí
    Přírodní
    Přírodu
    USA
    Vnitra
    Zdroje
    životní
Abstrakt (anglicky)
   Čtvrtá část série příspěvků je věnována péči o přírodu a přírodní zdroje v USA. Je popsán systém péče o přírodu, organizační uspořádání ministerstva vnitra (Ministry of Interior) včetně zařazení a náplně Geologické služby v USA a Báňského úřadu. Geologická služba byla založena r. 1897 a měla se zabývat vědeckou klasifikací veřejných pozemků, zkoumáním geologických struktur, nerostných a vodních zdrojů. Později se záběr služby značně rozšířil, takže dnes vedle všestranného geologického a hydrogeologického výzkumu je geologická služba největším civilním výrobcem map. Regulací šíření škodlivin do prostředí a odpady se zabývá jiný rezort - Úřad pro ochranu životního prostředí.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012