Podrobnosti záznamu

Název
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
Autor
    Hrubešová, E.
    Martinec, Petr
    Petřík, T.
    Ščučka, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 12, č. 2
Strany
    s. 1-9
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Projekt: EE2.3.20.0013, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Polyurethane-grouted sand - analysis of stress-strain state of geocomposite materials with anomalous structure
    Rozsah: 10 s. : E
Předmětová kategorie
    grouting
    polyurethane
    sand
    stress-strain state
Klíčové slovo
    Analýza
    Anomální
    Injektovaný
    Materiálu
    Napěťo-deformačního
    Písek
    Polyuretanem
    Stavugeokompozitního
    Strukturou
Abstrakt (česky)
   Při tlakové injektáži napěňující polyuretanové pryskyřice do prostředí písčitých nebo písčitoštěrkovitých zemin může docházet ke vzniku materiálu s plastickou konzistencí v blízkém okolí injektážní trubky. V příspěvku je tato nežádoucí strukturní anomálie popsána na příkladu geokompozitního tělesa vzniklého při realizaci konkrétního geotechnického projektu a je provedena modelová analýza napěťo-deformačního stavu takto ovlivněného materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   Material of plastic consistency can be created around the grouting pipe when a foaming polyurethane resin is grouted into sands or sandy gravels. This undesirable structural anomaly is described in the paper on an example of geocomposite material formed during realization of particular geotechnical project. Model analysis of stress-strain state of material affected in this way is also provided.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014