Podrobnosti záznamu

Název
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
Autor
    Kubina, Lukáš
    Martinec, Petr
    Rojáková, T.
Konference
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví (15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Strany
    S. 69-77
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Sandstones and conglomerates Peruc Mbrs (lower Cenomanian , Upper Cretaceous ) of eastern Bohemia and coal mass in them
    Rozsah: 9 s. : P
Předmětová kategorie
    East Bohemian Lower Cenomanian sediments
    Peruc Mbrs.
    sandstones
Klíčové slovo
    Cenoman
    Čech
    Hmota
    Křída
    Peruckých
    Pískovce
    Slepence
    Spodní
    Svrchní
    Uhelná
    Vrstev
    Východních
Abstrakt (česky)
   V předchozí práci (MARTINEC & KUBINA 2011) jsme se zabývali glaukonitickými pískovci korycanských vrstev v lomu fy. Jiří Sršeň v Záměli u Vamberka ve východních Čechách. V podloží této mořské cenomanské sekvence se vyskytují bílé pískovce a jílovce ze svrchní části peruckých vrstev. Celý profil touto sladkovodní (říční) sekvencí nebyl na této lokalitě však zastižen. Výchozy nebo jen balvanité sutě ze slepenců, gravelitů a pískovců peruckých vrstev se však vyskytují na celém JV svahu Litického Chlumu (604 m.n.m.) a dále na JV rameni litické antiklinály. Nejlepší profil bazální části peruckých vrstev byl zatím nalezen u zastávky ČD v Sopotnici, v okolí místa "vodopád Kamarád" a SV od železničního mostu přes nepojmenovaný potok.
Abstrakt (anglicky)
   A reasonably complete knowledge of the development of East Bohemia's Lower Cenomanian sediments (Peruc Mbr) is still lacking. The sediments originate from rivers flowing from the buried Hořice-Nové Město elevation to Moravia in the SE direction, via a flatland depression. The sandstone and conglomerate bodies within the Litice Chlum area under investigation are channel river sediments accompanied by sedimentation in river lakes or oxbow lakes. The landscape of the region showed the character of a low-relief peneplain. At Sopotnice site, the surface of Litice kaolinite massif of granodiorite with a weathered crust incorporates fine-grained conglomerates with white quartz and quartzite pebbles in a sandy matrix. They form wedge-shaped channel bodies of several dozens centimeters thickness. The textures are massive, with inconspicuous positive gradation bedding of medium to poor bed sorting.
   By their character they correspond to the fill of an instable riverbed that kept changing its position in the flatlands. In the matrix, kaolinite dominates over illite.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014