Podrobnosti záznamu

Název
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
Další názvy
    Sands and sandstones in excavation at Tobolka (Czech Karst, central Bohemia, Czech Republic)
Autor
    Bosák, Pavel
    Čáp, Pavel
    Zelenka, Přemysl
    Žák, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 35, č. zima
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    sands, sandstones, Czech Karst
Klíčové slovo
    Česká
    Český
    Kras
    Pískovce
    Písky
    Republika
    Tobolky
    Výkopu
Abstrakt (česky)
   V příležitostném výkopu mezi jímací stanicí pramenu Měňany a vodojemem u Tobolky byly nalezeny netříděné fluviální kaolinické štěrkovité písky a slabě zpěvněné pískovce. Nasedají na mírně zvětralé spodnodevonské vápence (lochkovské s.) v nadmořské výšce kolem 390-395 m n.m. Relikt je poměrně málo mocný. Stratigraficky je nelze spolehlivě zařadit. V asociaci těžkých minerálů dominují Ti-minerály (66.1 %). Dalšími jsou zirkon (13.7 %), turmalín (6 %) a nízké množství silimanitu, kyanitu, staurolitu a spinelidů (dohromady 5.5 %). Asociace těžkých minerálů indikuje spíše svrchnokřídové stáří (zirkon, rutil, sekundární minerály Ti a Fe), přesto obsahuje též Typicky tercierní (zejm. miocenní) elementy (andalusit, kyanit, silimanit). Výraznější zpevnění a litologická korelace s obdobnými a paleontologicky datovanými sedimenty z krasových depresí okolních lomů by mohly naznačovat spíše svrchnokřídové stáří (Perucké vrstvy, cenoman).
Abstrakt (anglicky)
   Sands and sandstones in excavation at Tobolka (Czech Karst, central Bohemia, Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014