Podrobnosti záznamu

Název
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
Další názvy
    Preliminary results of structural-geological studies at the Jedovnice map sheet, Moravian Karst
Autor
    Černý, Jan
    Melichar, Rostislav
    Otava, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Svazek/č.
    Roč. 2012, č. 303
Strany
    4
Rok
    2012
Výraz tezauru
    tectonics, fold axes, asymmetric folds, Moravian karst, Culmian of the Drahany Upland
Klíčové slovo
    GEOLOGICKÉHO
    JEDOVNICE
    KRAS
    LISTU
    MORAVSKÝ
    PŘEDBĚŽNÉ
    STRUKTURNĚ
    STUDIA
    VÝSLEDKY
Abstrakt (česky)
   Z dosavadních výsledků geologického mapovaní na listu Jedovnice vyplývá, že směrem od východu k západu se mění orientace osy stavby ze směru JZ-SV do směru JJZ-SSV. Postupné stáčení stavby souvisí se vzdalováním od moravskoslezské střižné zóny. Byly také rozpoznány velké asymetrické vrásy, které mají jihovýchodní vergenci. Osy těchto velkých vrás jsou ukloněny směrem k SV. Je předpokládáno, že tyto asymetrické vrásy souvisejí se slepými násuny v jejich jádrech.
Abstrakt (anglicky)
   Preliminary results of structural-geological studies at the Jedovnice map sheet, Moravian Karst
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014