Podrobnosti záznamu

Název
    Příčiny a následky ničivých povodní během kolonizace vrchovin ve 13. a 14.stol
Autor
    Hrádek, Mojmír
Konference
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006 (10.04.2006-12.04.2006 : Olomouc, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
Strany
    S. 60-64
Poznámky
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Cause and consequences of destructive floods in time of upland colonisation in 13. a 14. Century
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    alluvial fans
    floods
    gullies
    medieval colonization
    rainfalls
    uplands
Klíčové slovo
    13
    14.stol
    Kolonizace
    Následky
    Ničivých
    Povodní
    Příčiny
    Vrchovin
Abstrakt (česky)
   Některé vsi vzniklé během kolonizace ve 13. a 14. stol. byly brzy po svém vzniku postiženy povodněmi z přívalových dešťů. Některé vsi nebo jejich části byly zničeny. Pozornost byla věnována rozboru strží a aluviálních kuželů v sousedství zaniklé vsi Bystřec na Drahanské vrchovině. Byla diskutována otázka, zda rozhodující při vzniku povodní byla lidská činnost spojená a kolonizací nebo klimatické změny.
Abstrakt (anglicky)
   Villages originated during medieval coloniozation of uplands in 13. and 14. Century were affected by floods from heavy rainfalls. Some of them or their parts were demaged. Attention was devoted to analyse of gullies and alluvial fans in neighbourhood of deserted village of Bystřec in Drahanská vrchovina Upland. The question was discussed whether decisive role in floods and rainfalls origin had human impact linked to colonization or climatic changes.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012