Podrobnosti záznamu

Název
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
Další názvy
    An example of application of geoelectrical methods for archaeological research under unfavourable conditions of a city centre area
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    5
Rok
    2006
Výraz tezauru
    archaeological research
    geoelectrical methods
Klíčové slovo
    Archeologickou
    Geoelektrických
    Intravilánu
    Městského
    Metod
    Nepříznivých
    Podmínkách
    Použití
    Prospekci
    Příklad
Abstrakt (česky)
   Použití geoelektrických metod (odporové profilování, EM profilování, multielektrodová odporová metoda) při archeologickém průzkumu lokality v Praze
Abstrakt (anglicky)
   The application of geoelectrical methods (resistivity profiling, EM profiling, multielectrode resisitivity method) in archaeological survey in Prague
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012