Podrobnosti záznamu

Název
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
Údaj o odpovědnosti
    Tereza Hlásková, Lenka Lisá
Další názvy
    Example of minor stream sedimentation with anthropogenic influence: petrography and mineralogy of fine-grained fluvial sediments in the area of Libeň and Klecany
Autor
    Hlásková, Tereza
    Lisá, Lenka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13
Strany
    s. 6-8
Rok
    2006
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2005
Klasifikační znak
    55(1)
    552
    912
Skupina konspektu
    55
    552
    912
Předmětová skupina
    aluvium
    asociace minerální
    geologie regionální
    holocén
    klastické částice
    kvartér
    kvartér pražské plošiny
    látky znečišťující
    lidské aktivity
    mapa geologická
    sedimenty klastické
    těžké minerály
Geografické jméno
    Česko
    Klecany (Praha-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)
    Praha-Libeň
Klíčové slovo
    12-24
    Antropogenně
    Fluviálních
    Jemnozrnných
    Libeň-Klecany
    Malých
    Mineralogie
    Ovlivněných
    Petrografie
    Praha
    Prostoru
    Příklad
    Sedimentace
    Sedimentů
    Tocích
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012