Podrobnosti záznamu

Název
    Příkrovová stavba barrandienského proterozoika v okolí Kralup nad Vltavou (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-22 Mělník, 12-23 Kladno, 12-24 Praha)
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    The nappe structure of Barrandian Proterozoic in the vicinity of Kralupy nad Vltavou
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 16-18
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 10 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    Barrandien
    geologie regionální
    interpretace
    mapa geologická
    obsah SiO2
    proterozoikum
    příkrov
    revize
    vulkanoklastika
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kralupy nad Vltavou (Mělník, Kralupy nad Vltavou)
    Máslovice (Praha-východ)
Klíčové slovo
    12-21
    12-22
    12-23
    12-24
    Barrandienského
    Kladno
    Kralup
    Kralupy
    Mělník
    Okolí
    Praha
    Proterozoika
    Příkrovová
    Stavba
    Vltavou
Abstrakt (anglicky)
   The nappe structure in the NW limb of Barrandian Neoproterozoic, postulated already 77 years ago but then mostly neglected, has been confirmed by new investigations. In contradiction to the original model, however, the 'spilite' unit is considered as allochthonous, being transported from NE to SW and thrust ovet the 'phtanite' unit
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012