Podrobnosti záznamu

Název
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny (14-23 Králíky)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Opletal
Další názvy
    Nappe tectonics in the Staré Město Group, North Moravia
Autor
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 32-34
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kontrola tektonická
    krystalinikum
    mapa geologická
    příkrov
    silesikum
    staroměstské krystalinikum
    ultrabazika
    západosudetská oblast
Geografické jméno
    Chrastice (Šumperk)
    ČR-Morava
    Habartice (Šumperk)
    Hostice (Šumperk)
    Hrubý Jeseník
    Raškov (Šumperk)
    Ruda nad Moravou (Šumperk)
Klíčové slovo
    14-23
    Králíky
    Příkrovová
    Skupiny
    Staroměstské
    Stavba
Abstrakt (anglicky)
   Geological mapping to the 1 : 25 000 scale of the sheets Hanušovice and Šumperk was carried out since 1997 and finished in the year 1999. The area between Hanušovice, Branná and Staré Město pod Sněžníkem was finished in the year 1996. The last area western of Staré Město pod Sněžníkem was mapped in the year 2002. The surveyed area covered the geological units along the contact of Lugicum (the eastern part of the Orlice-Snieźnik Unit, the Staré Město Group) and Silesicum (mainly Branná Group). The recent mapping, tectonic and petrological studies, support the idea that the contact between Lugicum and Silesicum lies along the Ramzová tectonic line ('thrust') representing i strike-slip fault steeply inclined to W with left-lateral movement. This boundary could previously have the thrust character (probably as the Moldanubian thrust) and later it was transformed to strike-slip fault, but without lenses of ultrabasic rocks.
   The Ramzová fault is accompanied by cataclastic zone, comprising locally dolomite, ankerite, and rarely chalcopyrite. An important metamorphic jump exists along this fault - staurolite zone in the Staré Město Group vs. biotite zone in the upper part of the Branná Group. The mapping showed that the contact between tht orthogneisses of the Orlica-Snieźnik Unit and the rocks of the Staré Město Group has the character of a thrust fault with local occurrences of serpentinites. The structure of the Staré Město Group is typical for nappe tectonics, six individual scales are separated by longitudinal faults. The thrust faults are emphasized by lenticular bodies of ultrabasic rocks and they are locally transformed to low-angle faults typical for the extension regime
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012