Podrobnosti záznamu

Název
    Příkrovová stavba staroměstské skupiny
Další názvy
    Nappe tectonic in the staré město Group, North Moravia
Autor
    Opletal, Mojmír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    geological mapping, nappe tectonics, Lugicum, Silesicum, Ramzová tectonic line, Staré Město Group, ultrabasic rocks
Klíčové slovo
    Příkrovová
    Skupiny
    Staroměstské
    Stavba
Abstrakt (česky)
   Na mapách 1 : 25 000 14-234 Hanušovice (Opletal, 1999) a 14-412 Šumperk 1999 (Pecina, 1999)probíhá jižní část staroměstské skupiny. Její pokračování na list 14-232 Staré Město pod Sněžníkem mapoval v roce 2002 M. Opletal. V této oblasti je důležité rozhraní Českého masívun - mezi lugikem a silezikem (v pojetí Suesse, 1912), nebo mezi západo- a východo-sudetskou soustavou. Tuto hranici tvoří ramzovské 'nasunutí'. Staroměstská skupina se skládá z 6 příkrovovch šupin. Na jejich styku je časté litonové střídání hornin, dále mylonitizace, budináž a vsunování ultrabazik. Naproti tomu na ramzovském 'nasunutí' je kataklastické drcení s brekciemi, které jsou limonitizovány a místy obsahují ankerit, dolomit a ojediněle i chalkopyrit.
Abstrakt (anglicky)
   Nappe tectonic in the staré město Group, North Moravia
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014