Podrobnosti záznamu

Název
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák, Karel Kirchner
Další názvy
    Beitrag der geomorphologischen Forschung im Nationalpark Podyjí (Thayatal) in der Periode 1991-2001
    Contribution of geomorphological investigation in the Podyjí National Park in period 1991-2001
Autor
    Brzák, Martin
    Kirchner, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
Svazek/č.
    Roč. 4
Strany
    s. 19-25
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Thayensia (Znojmo)
Předmětová skupina
    antroporeliéf
    eroze říční
    geomorfologie
    granitoidy
    kvartér moravských úvalů
    moravikum
    morfologie fluviální
    morfostruktura
    národní park
    ochrana přírody
    reliéf
    řícení skalní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Podyjí (národní park)
Klíčové slovo
    1991-2001
    Geomorfologického
    Národním
    Období
    Parku
    Podyjí
    Přínos
    Výzkumu
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with geomorphological investigations carried out by authors in the Podyjí National Park (in period 1991-2001). The research was concentrated on the study of gullies, block streams, granite landforms, anthropogenic relief transformations, morphostructural analysis and geomorphological regionalisation
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012