Podrobnosti záznamu

Název
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Stráník, Miroslav Bubík, Bohumil Hamršmíd, Zdeněk Novák, Peter Pálenský
Další názvy
    Contribution of the borehole Velké Pavlovice-2 to the recognition of the Ždánice unit tectogenesis
Autor
    Bubík, Miroslav
    Hamršmíd, Bohumil
    Novák, Zdeněk
    Pálenský, Peter
    Stráník, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Strany
    s. 124-127
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Předmětová skupina
    eger
    fauna
    flyšové pásmo Západních Karpat
    miocén-spodní
    oligocén
    pelity
    profil vrtný
    příkrov
    těžké minerály
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rakvice
    Velké Pavlovice
Klíčové slovo
    34-21
    Hustopeče
    Jednotky
    Pavlovice-2
    Poznání
    Přínos
    Tektogeneze
    Velké
    Vrtu
    ždánické
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012