Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní kameny po padesátileté expozici v městském ovzduší
Údaj o odpovědnosti
    Irena Dudková
Další názvy
    Natural stones after fifty years exposure in urban atmosphere
Autor
    Dudková, Irena
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis pro mineralogii a geologii
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1
Strany
    s. 33-40
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Předmětová skupina
    antropogenní jevy
    dekorační kámen
    kamenická surovina
    metody rastrovací
    petrografie technická
    vápenec
    vlastnosti hornin
    znečištění
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Praha
Klíčové slovo
    Expozici
    Kameny
    Městském
    Ovzduší
    Padesátileté
    Po
    Přírodní
Abstrakt (česky)
   Způsob koroze a intenzita degradace se liší u různých typů hornin podle jejich chemického a mineralogického složení a pórovitosti. Nejvýraznější změny nastaly u hořického pískovce.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012