Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní památka Čejčské jezero - palynologický, paleoalgologický a geologický výzkum
Další názvy
    The protected locality Čejčské jezero - palynological, palaeoalgological and geological research
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Palynology, palaeoalgology, stratigraphy, geology, Čejčské jezero Natural Monument, Quaternary, Late Glacial, Holocene, Moravia, Czech Republic
Klíčové slovo
    Čejčské
    Geologický
    Jezero
    Paleoalgologický
    Palynologický
    Památka
    Přírodní
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Palynologický, paleoalgologický a kvartérně-geologický výzkum jezerních sedimentů Čejčského jezera na jižní Moravě. Celková mocnost sedimentů ve vrtu Čej 27 je 2 m, radiokarbonové datování z báze profilu má hodnotu 9990+-275 BP (Hv-18924). Stáří sedimentů datovaných pylovou analýzou ukazuje na pozdní glaciál a hlavně holocén.
Abstrakt (anglicky)
   The protected locality Čejčské jezero - palynological, palaeoalgological and geological research
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014