Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní památka Jezero - palynologický a paleoalgologický výzkum
Další názvy
    The protected locality Jezero - palynological and palaeoalgological research
Autor
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Palynology, Palaeoalgology, Lake, Locality Jezero-Vacenovice, Quaternary, Late Glacial, Holocene, Moravia
Klíčové slovo
    Jezero
    Paleoalgologický
    Palynologický
    Památka
    Přírodní
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   V práci jsou popsány výsledky palynologického, paleoalgologického a geologického studia na lokalitě Jezero-Vacenovice na jižní Moravě.
Abstrakt (anglicky)
   The protected locality Jezero - palynological and palaeoalgological research
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014