Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Natural Park "Alluvial plain of the Dyje River" (southern part) : Quaternary geology and development of the alluvial plain
Autor
    Havlíček, Pavel, 1944-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 71-73
Rok
    2006
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    502
    55(1)
    552
    912
Skupina konspektu
    502
    55
    912
Předmětová skupina
    aluvium
    artefakty
    datování C14
    duna
    geologie regionální
    holocén
    hydrologie
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    ochrana přírody
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    sedimenty organické
    záplavová niva
Geografické jméno
    Dolnomoravský úval - dyjsko-moravská niva
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    34-23
    Břeclav
    Dyje
    Geologie
    Jižní
    Kvartérních
    Niva
    Nivy
    Park
    Přírodní
    Sedimentů
    údolní
    Vývoj
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012