Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
Další názvy
     Natural Park Aluvial plain of the Dyje river(southern part):Quaternary geology and development of the alluvial plain
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Quaternary, fluvial and organic sediments, aoelian sand
Klíčové slovo
    Dyje
    Geologie
    Jižní
    Kvartérních
    Niva
    Nivy
    Park
    Přírodní
    Sedimentů
    údolní
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Přírodní park "Niva Dyje" je pod patronací biosferické reservace UNESCO Dolní Morava. Jsou zde zastoupeny fluviální holocenní sedimenty(povodˇnové hlíny a písčité štěrky) s ostrůvky navátých písků (dun - hrúdů). Nejstarší fluviální hlíny jsou staré 2619 až 3720 BP).Nejstarší fluviální štěrky 16170 BP.
Abstrakt (anglicky)
    Natural Park Aluvial plain of the Dyje river(southern part):Quaternary geology and development of the alluvial plain
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014