Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní radioaktivita a radioaktivita jaderného spadu v Příbrami a okolí
Další názvy
    Natural and nuclear fallout radioactivity in the Příbram area
Autor
    Matolín, Milan
    Němeček, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2001
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Výraz tezauru
    Field gamma ray spectrometry
    K, U, Th, Cs, data
    sedimentary and magmatic rocks of the Příbram area
Klíčové slovo
    Jaderného
    Okolí
    Příbrami
    Přírodní
    Radioaktivita
    Spadu
Abstrakt (česky)
   Terénní gama spektrometrií stanoveny koncentrace K, U, Th, dávkový příkon gama záření hornin a kontaminace zemského povrchu izotopy Cs-137 a Cs-134 v území sedimentárních a magmatických hornin okolí Příbrami pro lékařské diagnostické studie
Abstrakt (anglicky)
   Concentration of K, U, Th in rocks, terrestrial dose rate, and Cs-137 and Cs-134 nuclear fallout contamination were determined by field gamma ray spectrometry in sedimentary and magmatic rocks of the Příbram area for medical diagnostic use.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012