Podrobnosti záznamu

Název
    Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami)
Autor
    Lacina, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ
Strany
    s. 45, 46, 113
Klíčové slovo
    Ekologické
    Kostra
    Krajiny
    Legendami
    Mapek
    Přírodní
    Rostlinných
    Soubor
    Současný
    Společenstev
    Stability
    Stav
    Systém
    územní
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012