Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k deformačnímu chování hornin při reologickém zatěžování
Další názvy
    Contribution to the deformation behaviour of rocks during rheological loading