Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Daniela Boorová, Lubomír Jansa, Dalibor Matýsek, Petr Skupien, Zdeněk Vašíček
Další názvy
    Contribution to lithology of the Cretaceous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Autor
    Boorová, Daniela
    Jansa, Lubomír
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Skupien, Petr
    Vašíček, Zdeněk, 1937-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 93, č. 1-2
Strany
    s. 185-217
Rok
    2008
Poznámky
    3 obr., 9 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    difrakce rentgenová
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    geologie regionální
    jílovec
    křída
    litologie
    litostratigrafie
    mikroanalýza elektronová
    profil geologický
    red beds
    slezská jednotka
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Trojanovice (Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm)
Klíčové slovo
    Bystrý
    Česká
    Jednotka
    Karpaty
    Křídových
    Litologii
    Potok
    Profilu
    Příspěvek
    Republika
    Slezská
    Souvrství
    Trojanovic
    Vnější
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 9. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012