Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Autor
    Boorová, D.
    Jansa, L. F.
    Matýsek, D.
    Skupien, P.
    Vašíček, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
Svazek/č.
    Roč. 93, -
Strany
    s. 185-217
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA205/05/0917, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Contribution to lithology of the cretaneous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (silesian unit, outer Western Carpathians, Czech republic)
    Rozsah: 33 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Lhoty - Mazák formations
    lithology
    Silesian Unit
Klíčové slovo
    Bystrý
    Česká
    Jednotka
    Karpaty
    Křídových
    Litologii
    Potok
    Profilu
    Příspěvek
    Republika
    Slezská
    Souvrství
    Trojanovic
    Vnější
    Západní
Abstrakt (česky)
   Profil na Bystrém potoce poblíž Frenštátu p.R. tvoří pelitické uloženiny lhoteckého, mazáckého a godulského souvrství. Svrchní část lhoteckého souvrství podle planktonických foraminifer náleží svrchnímu albu. Soubor nadložních uloženin podle palynomorf končí v Coniaku až spodním Kampanu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012