Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
Autor
    Halas, Petr
Konference
    Ph.D. Workshop 2007 (21.11.2007-21.11.2007 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Ph.D. Workshop 2007 Proceedings
Strany
    S. 5-10
Poznámky
    Projekt: GA205/07/0821, GA ČR
    Překlad názvu: Entry to metodology of research of diversity and function of ecotone associations on model forest edges
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    biodiversity
    ecotones
    edge efect
    forest edge
    sampling methods
Klíčové slovo
    Diverzity
    Ekotonových
    Funkce
    Lesních
    Metodice
    Okrajů
    Příkladu
    Příspěvek
    Společenstev
    Studia
Abstrakt (česky)
   Cílem příspěvku je shrnout některé nové poznatky o funkci a biodiverzitě ekotonových společenstev lna lesních okrajích. Bylo použito několika metod pro analýzu gradientů ekologických faktorů a změn rostlinných společenstev na příkladu dvou transektů z nelesní vegetace do lesa, v oblasti Středomoravských Karpat. Tyto metody se zdají být dobrým prostředkem pro pochopení funkce rostlinných společenstev na ekologických rozhraních.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of this article is to summarize some of the new information about function and biodiversity of ecotonal societes, especially societes of forest edges. Use of a few methods for analysing gradients of ecological factors and plant diversity changes is showed on examples of two transects from non-forest to forest vegetation in Stredomoravske Karpaty Hills. The method mentioned above seems to be a good device to understand the function of plant societes on ecological boundaries.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012