Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
Údaj o odpovědnosti
    Jan Malec, František Novák
Další názvy
    Comment to mineral composition of erlans and gneissis in the Kutná Hora ore district
Autor
    Malec, Jan
    Novák, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 177-178
Rok
    1999
Poznámky
    2 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    amfiboly alkalické
    asociace minerální
    granáty
    kutnohorské krystalinikum
    kyanid
    lokalita mineralogická
    muskovit
    pyroxeny
    rohovec kontaktní
    rudy barevných kovů
    rudy polymetalické
    rula
    scheelit
    turmalín
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora-Turkaňk
Klíčové slovo
    Erlanů
    Kutnohorském
    Minerálnímu
    Příspěvek
    Revíru
    Rul
    Složení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012