Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Šrein, Richard Pažout
Další názvy
    A contribution to the mineralogy of Kutná Hora ore district, Czech Republic: Mn magnetite, Cr muscovite, chromite
Autor
    Pažout, Richard
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 10
Strany
    s. 290-293
Rok
    2002
Poznámky
    3 fot., 4 tab., 12 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    chróm
    chromit
    jakobsit
    kutnohorské krystalinikum
    lokalita mineralogická
    mangan
    mineralogie topografická
    muskovit
    parageneze
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    složení chemické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
Klíčové slovo
    Chromit
    Cr
    Kutnohorského
    Magnetit
    Mineralogii
    Mn
    Muskovit
    Příspěvek
    Revíru
    Rudního
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012