Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
Údaj o odpovědnosti
    Petr a Radka Hofmanovi, Pavel Černý
Autor
    Černý, Pavel, 1949 led. 4.-
    Hofman, Petr
    Hofmanová, Radka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Minerál
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 1
Strany
    s. 3-7
Rok
    2009
Poznámky
    1 obr., 7 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Minerál
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    622.3
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    analýza rentgenfluorescenční
    aplit
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    horniny žilné
    kámen stavební
    kamenivo drcené
    kontrola litologická
    lokalita mineralogická
    migmatitizace
    mineralogie topografická
    moldanubikum Šumavy
    mramor
    pararula
    pegmatit
    sběratelství
Geografické jméno
    Čechy jihozápadní (Česko)
    Sušice (Klatovy, Sušice)
Klíčové slovo
    Hamr
    Lokality
    Mineralogii
    Příspěvek
    Sušice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012