Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
Údaj o odpovědnosti
    Marta Scharmová, Jaroslava Pertoldová
Další názvy
    Contribution to the mineralogy of Au and Bi of the Kašperské Hory
Autor
    Pertoldová, Jaroslava
    Scharmová, Marta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika
Svazek/č.
    Roč. 14, č. 3
Strany
    s. 146-164
Rok
    1990
Poznámky
    8 obr., 4 tab.
    Zkr. název ser.: MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.MEGA-Membrány Ekol. Geol. Analyt.
Předmětová skupina
    asociace
    Au (zlato - 79)
    ložisko žilné
    parageneze
    preparace vzorků
    příprava vzorku
    rudy Au
    šumavské moldanubikum
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kašperské Hory
Klíčové slovo
    Bismutu
    Hory
    Kašperské
    Ložisku
    Mineralogii
    Příspěvek
    Zlata
Abstrakt (česky)
   Při studiu rudní mineralizace ložiska Kašperské Hory pomocí mikroanalytického kompletu SEM-EDX-WDX byly vedle běžného arzenopyritu a pyritu identifikovány minerály obsahující zlato zčásti v podobě inkluzí, zejména arzenopyrit. Tato skutečnost může být jednou z příčin disproporcí mezi analyticky stanovenými obsahy zlata v rudnině a množstvím zlata uvolněného v průběhu kyanizace. Zdá se tedy, že jde o podobnou situaci jako na ložisku Mokrsko, kde bylo dokázáno, že v rudních koncentrátech, které prodělaly kyanizaci, zůstalo uchováno pouze v podobě inkluzí v rezistentním arzenopyritu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012