Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
Autor
    Hrubešová, E.
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Česko - slovenská konference Stavební konstrukce z pohledu geotechniky (11.12.2008-12.12.2008 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
Strany
    S. 97-102
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR
    Překlad názvu: Contribution to seismic response modelling in areas with quaternary sediments
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    numerical modelling
    quaternary sediment
    seismic response
Klíčové slovo
    Kvartérním
    Modelování
    Oblastech
    Odezvy
    Pokryvem
    Příspěvek
    Seizmické
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá numerickým modelováním vlivu hydrogeologické situace na seizmickou odezvu důlně indukovaných jevů na povrchu. Přesnější výsledky byly získány po zahrnutí kvartérních sedimentů do modelu.Lokální geologie významně ovlivňuje zesilování či zeslabování seizmických projevů.
Abstrakt (anglicky)
   This paper describes the numerical modelling of the impact of local hydrogeological conditions on the seismic response on the surface. To have more precise information about seismic effect on the surface, the Quaternary sediments is necessary to take into account. This local geology influences amplification or reduction of the seismic manifestation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012