Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
Údaj o odpovědnosti
    Ladislav Slezák
Další názvy
    Contribution to the morphology of the Pekárna cave in the Southern part of the Moravian Karst
Autor
    Slezák, Ladislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 90
Strany
    s. 217-222
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    502
    551.4
Skupina konspektu
    502
    55
Předmětová skupina
    geologie regionální
    horniny karbonátové
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    litogeneze
    litologie
    lokalita archeologická
    ochrana přírody
    speleologie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras-jeskyně Pekárna
Klíčové slovo
    části
    Jeskyně
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Morfologii
    Pekárny
    Příspěvek
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012