Podrobnosti záznamu

Název
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
Údaj o odpovědnosti
    Aleš Vídeňský, Daniel Nývlt, Petra Štěpančíková
Další názvy
    A contribution to the problem of the granitoid elevations genesis in the western part of the Černá Voda Hilly land, Žulová batholith
Autor
    Nývlt, Daniel, 1976-
    Štěpančíková, Petra
    Vídeňský, Aleš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Svazek/č.
    Roč. 14
Strany
    s. 35-39
Rok
    2007
Poznámky
    1 obr., 3 diagr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    551.4
Skupina konspektu
    551
    552
Předmětová skupina
    batolit
    denudace
    geologie regionální
    glaciální modelace
    granitoidy silesika
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    reliéf
    zalednění
Geografické jméno
    Kobylá nad Vidnavkou (Jeseník, Jeseník)
    Morava (Česko)
    Žulovská pahorkatina (Česko)
Klíčové slovo
    14-22
    Batolit
    části
    Černovodské
    Elevací
    Granitoidních
    Jeseník
    Otázce
    Pahorkatiny
    Příspěvek
    Vzniku
    Západní
    žulovský
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    17. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012